நெல்லியடி மத்திய கல்லூரி மாணவி துப்பாக்கி சுடும் பயிற்றுவிப்பாளராக அமெரிக்கா செல்லத் தெரிவு.

October 23, 2014 Arun 0

நெல்லியடி மத்திய கல்லூரி மாணவி துப்பாக்கி சுடும் பயிற்றுவிப்பாளராக அமெரிக்கா செல்லத் தெரிவு. இலங்கைப் பாடசாலைகள் துப்பாக்கி சுடும் விளையாட்டுச் சங்கத்தினால் நடாவிய ரீதியில் நடத்தப்பட்ட போட்டித் தொடரில் அகில இலங்கை ரீதியில் 2 […]